Kategoriler

» Ana Sayfa
» AIDS Bilgileri
» Cinsel Hastalıklar
» Yararlı Web Siteleri
» Diğer Hastalıklar
» Genel Bilgiler
» Cinsel Bilgiler
» AIDS Haberleri

Sağlık Dernekleri Siteleri
 • Acil Tıp Teknisyenleri Derneği (ATTDER) - Derneğin sitesinden derneğin genel kurulu, kurucuları ve tüzüğü hakkında bilgilere ulaşıbilirken aynı zamanda teknisyenlerin tartıştığı forum sayfaları ve paramedikal bilgilerde yer almakta.
 • Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı - AKHAV ve yayınları ile Akdeniz anemisi (talasemi) hakkında bilgiler, linkler.
 • Amerikan Board Sertifikalı Doktorlar Derneği (ABCD) - Üye hekimler hakkında bilgiler, sağlık konulu makale ve röportajlara yer veren bir site.
 • Ankara Özel Poliklinikler Derneği - Özel sağlık kurum ve kuruluşlarını çatısında toplayan Ankara Özel Poliklinikler Derneği'nin üyelerini bilgilendirme ve irtibatlandırma sitesidir.
 • Ankilozan Spondilit Hasta Derneği - Hastalığın tanımı, üyeler için forum ve doktorlara bilgiler yer alıyor. Dernek hakkında ayrıntılar, makale, bülten ve ropörtajlara da ulaşmak mümkün.
 • ANSED - Antalya sağlık, eğitim, gençlik spor, kültür ve dayanışma derneğinin resmi sitesinde dernekle ilgili resmi bilgilere, güncel haber ve forum sayfalarına ulaşmak mümkün.
 • Birlikte Yaşam - Düsseldorf ve çevresinde özürlü çocugu olan ailelerin ve özürlülerin dernegi. Kurs, gezi, toplantı duyuruları, ilgili yasalar ve organizasyon bilgileri bulunmakta.
 • Çağdaş Eczacılar Derneği - Derneğin amacına, tüzüğüne ve programına yer verilen sitede dernekle ilgili etkinliklere ve duyurulara ulaşmak mümkün.
 • Çevre İçin Hekimler Derneği - Dernek çalışmaları, yayınları, bildirileri hakkında bilgi yer alıyor, duyurulara yer veriyor.
 • Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği (CATYOBADER) - Derneğin bilimsel ve sosyal çalışma alanlarının tanıtıldığı, topluma ve hekimlere yönelik olarak çocuk acil tıp ve çocuk yoğun bakım konularında bilgilere ulaşılabilecek bir site.
 • Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği - Tedavi yoluyla çocuk sahibi olmaya çalışan çiftlere yönelik geniş bilgiler, uzmana danışma bölümleri, forum ve sohbetler.
 • Çocuk Nefroloji Derneği - Dernek hakkında bilgiler, güncel haberler ve toplumu bilgilendirici dokümanlara yer veriliyor. Sayfada nefroloji ile ilgili bağlantılar mevcut.
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği (TÜRKDERM) - Duyuru ve haberlerin yanı sıra hasta bilgilendirme sayfalarına yer veriliyor. Dernek yayını TÜRKDERM Dergisi'in sayılarına ulaşmak mümkün.
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Derneği - Hiperaktiflikle ilgili genel bilgiler, hiperaktif çocuklar için uygulanması gereken kanunlar, anne babalar için tavsiyeler, okul hayatı için çözümler içeriyor.
 • Dost Yaşam Down Sendromu Vakfı - Down sendromu hakkında bilgiler, özel eğitim, fizyoterapi, dil terapisi, aylık bülten, vakıf hakkında diğer bilgiler.
 • Engelsiz Erişim Grubu - Engelliler ve engelli aileleri için geniş bilgi, eğitim, kültür, sağlık vb. bir çok başlığı içeren web portalı.
 • Etimesgut Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği - Ankara Etimesgut bölgesindeki engelli vatandaşların sorunları ile ilgilenen derneğin web sitesi.
 • Geriatri Derneği - Dernek etkinlikleri, haber ve duyuruları ile bilimsel yayın organı "Türk Geriatri Dergisi"nin içeriğine erişebilirsiniz.
 • Guatr ve Tiroid Kanseri Derneği - Tiroid Hastalıkları ile ilgilenen derneğin sitesinden troid ve hastalıklarıyla ilgili bilgilere ulaşılabilir.
 • Hasta Hakları Platformu - Hasta hakları konusunda bilgilenme ve iletişim platformu.
 • Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD) - Hasta hakları ile ilgili bildirge, mevzuat ve örnek vakalara yer veren site, konuya ilişkin yargıtay kararlarını da yayınlıyor.
 • Hekim Hakları Derneği - Dernek hakında genel bilgiler, hekim haklarıyla ilişkili basın haberleri ve dernek duyurularına yer veren bir site.
 • Hekimler Birliği Vakfı - Hekimler ve hastalara yönelik haberler ile sağlık bilgileri, forum ve aktivite bölümleri olan site.
 • İstanbul Akupunktur Derneği - Dernek ve akupunktur hakkında bilgilerin yanında Akupunktur Dergisi sayılarına ulaşmak da mümkün.
 • İzmir ve Ege Fenni Gözlükçüler Derneği - Etkinlikler, ilanlar, yönetmelik, tüzük ve ilgili kanunlara yer verilmiş.
 • Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı - Öğretmen ve emekli öğretmenlere yönelik sağlık hizmetleri sunan vakfın, yapılan faaliyetlerine, çevre ve orman koruma çalışmalarına yer veren site.
 • Kırklareli Tabipler Odası - Odanın duyurularının ve haberlerinin yer aldığı, yapılan etkinliklere yer verildiği resmi sitesi.
 • Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) - Etkinlik ve çalışmaları hakkında bilgilerin yanında kuş gribi, SARS, tularemi vb. konularda geniş ve güncel dokümanlara yer veren site. KLİMİK Dergisi sayıları da site üzerinde yer alıyor.
 • Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği - Sağlıklı düşünce ve yaşam ile ilgili projeler üretmek, sağlık politikalarına katkıda bulunmak ve yön vermek amacıyla yola çıkan derneğin sitesinde resmi bilgilerine ve kısa sağlık ipuçlarına ulaşmak mümkün.
 • ODTÜ Cankurtarma ve İlkyardım Topluluğu (OCİT) - Topluluk hakkında bilgi, duyurular, etkinlikler, ilkyardım bilgilerine yer veriliyor.
 • Ordu Tabipler Odası - Dökümanlar, duyurular, sağlık mevzuatı ve üye doktorların ulaşım bilgilerinin listelendiği bir veritabanı bulunuyor.
 • Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği (ODER) - Dernek, amaçları, otizm ile ilgili bilgiler, haberler, ve duyurular yer alıyor.
 • Sağlık Memurları Derneği - Derneğin amaç ve konusuna ilişkin duyurulara, haberler yer verilen sitede üyelerin yazılarına da yer veriliyor.
 • Sağlıkta Umut Vakfı - Vakıf hakkında bilgiler, etkinikler, soru danışma hattına yer verilen sitede yapılan kongrelerle ilgili ayrıntılara da ulaşılabiliyor.
 • Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği - Dernek bilgileri, mevzuatlar ve etkinliklere yer verilmiş. Mesleki seminer duyuruları da site üzerinden yapılıyor.
 • Sağlık Vakfı - Sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmeye yönelik geniş içeriğe yer veren sitede sağlıkla ilgili hemen her konuda bilgi bulmak mümkün.
 • Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı - Vakfın amacı, özellikleri, faaliyet alanı ve destekleri, gelir kaynakları, yönetim ve denetim organları ve irtibat bilgilerini içeren site.
 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği - Dernek etkinlikleri, ilgili makaleler, kitap tanıtımı, bildiriler ve bülten bölümlerine yer veren derneğin web sitesi.
 • Tıbbiyeliler Cemiyeti - Doktor, diş hekimi, eczacı, veteriner, hemşire, laborant ve diğer sağlık personeline yönelik içeriklere yer veren site.
 • Tıp Bilişimi Derneği - Dernek tüzüğü, amaçlar, üyelik, faaliyetlerden haberlerve yararlı linklerin yer aldığı dernek sitesi.
 • Toraks Derneği - Dernek bilgileri, bilimsel etkinlikler ve eğitim dokümanlarına yer veriliyor. Dernek bülten ve dergi sayılarına ulaşılabiliyor.
 • Turk Geriatri Vakfı - Geriatri hakkında bilgiler ve hizmet tanıtımı yanında online danışmanlık almak mümkün. Online bağış bölümünden bağış alınailiyor.
 • Tüberküloz Danışma ve Dayanışma Derneği (Tüdader) - Dernek sitesinde Türkiye'nin tüberküloz hastalığında ne durumda olduğuna, doktorların ve hastaların tedavi sürecindeki sıkıntılarına değinmekte, dernekle ilgili resmi bilgiler de yer almakta.
 • Türk Algoloji (Ağrı) Derneği - Dernek bilgilerinin yanında hasta bilgilendirme sayfalarına yer veriliyor. Dernek yayını Ağrı Dergisi sayılarına ulaşmak mümkün.
 • Türk Eczacıları Birliği - Tanıtım, duyurular ve faaliyetlerle ilgili bilgi almak, eczane bilgileri ve ilgili yasalara erişmek mümkün.
 • Türk Farmakoloji Derneği (TFD) - TFD hakkında bilgiler, duyurular, çalışma grupları ve TFD bülteni yer alıyor. Üye listesi ve aidat bilgilerine de erişilebiliyor.
 • Türk Gastroenteroloji Derneği - Dernek hakkında bilgiler, tartışma listesi, yayınlar, üye listesi ve faydalı bilgilere yer veriliyor.
 • Türk Gastroenteroloji Vakfı - Vakıf hakkında bilgi ve duyurular, gastroenteroloji ile ilgili bağlantılar içeren site.
 • Türkiye Acil Tıp Derneği - Dernek bilgilerinin yanı sıra verilen kurslar hakkında bilgi almak mümkün. Dergi bölümünde TAT Dergisi sayılarına; yayınlar bölümünden de elektronik kitaplara ulaşılabiliyor.
 • Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) - Amaç, kurucular, tarihçe, projeler, ödüller, yayınlar ve üreme sağlığı hakkında bilgiler yer alıyor.
 • Türkiye Hemofili Derneği - Hastalık hakkında kamuoyunu, hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmeyi, hastaların sorunlarına çözümler bulmayı amaçlayan bir dernek.
 • Türkiye Kızılay Derneği - Dernek tüzüğü, duyurular, faaliyetler, yapılan yardımlar ve Dernek tarihçesini içeriyor.
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği - Amaçları nükleer tıbbı geliştirmek olan Derneğin faaliyetler, çalışma grupları, kongreler ve toplantılar hakkında bilgiler veren sitesi. Üyelere özel bölümler ve haberler de sitede yer alıyor.
 • Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği (TOSS) - Doktor ve hastalara yönelik, obezite (aşırı şişmanlık) ve tedavisi hakkında bilgiler yer alıyor.
 • Türkiye Sakatlar Derneği - 1960 yılında kurulan Derneğin sitesinde geniş bilgi, makale, guncel haber ve duyurulara yer veriliyor. Site üzerinde işçi ve işverenler için ilanlar ve bilgi bankası da bulunuyor.
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği - Dernek bilgileri, haber ve duyurular bölümünün yanı sıra Türkiye Solunum Araştırmaları Dergisi arşivine de erişilebiliyor.
 • Türk Kalp Vakfı - Vakfın tarihçesi ve faaliyetleri, kalp sağlığı ile ilgili Türkiye'de ve dünyadaki etkinlikler, yararlı sağlık bilgileri ve ilgili linklere yer veriliyor.
 • Türk Kardiyoloji Derneği - Dernek ve çalışma grupları hakkında tüm bilgilerin bulunduğu siteden TKD Arşivi sayılarına erişmek de mümkün. Haber, duyuru ve yönetmeliklere sitede genişçe yer veriliyor.
 • Türk Klinik Biyokimya Derneği - Çalışma grupları, Dernek şubeleri, bilimsel toplantılar bölümlerinden oluşan sitede konu ile ilgili bağlantılar yer alıyor.
 • Türk Nöroloji Derneği - Dernek hakkında bilgilere, Nöroloji bilimi ile ilgili ulusal - uluslararası sektörel duyuru ve haberler ile kongre takvimine yer veren bir site.
 • Türk Oftalmoloji Derneği - Mesleki ve halka yönelik sayfalara yer veren sitede sektörel ilan panosuna yer veriliyor. Ayrıca üyelik işlemleri, Dernek ve çalışmaları ile ilgili bilgiler yer alıyor.
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD ) - Plastik cerrahi, estetik ve rekonstrüktif ameliyatlar hakkıda bilgilere ulaşılabiliyor. Plastik cerrahlar listesi ile üyelere özel bölümler ve tüm TPRCD Dergisi arşivi yer alıyor.
 • Türk Tabipleri Birliği (TTB) - Çeşitli kanun ve düzenlemeler üzerine bilgi ve haberler ile halk sağlığı ve işçi sağlığı üzerine ayrıntılı bölümlere yer veriliyor. Haberler ve birlik hakkında bilgilere ulaşılabiliyor.
 • Türk Tıp Derneği (TTD) - Türkiye Cumhuriyetinin ilk Tıp Derneği hakkında geniş bilgi verilen sitede duyuruları takip etmek mümkün. İlgili bağlantılara ait bir de liste yer alıyor.
 • Türkye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği - Dernek etkinlik ve çalışmaları ile birlikte genel bilgiler yer alıyor. Dernek yayını Sinaps'ın tam metin makalelerine erişmek mümkün.
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği - Online üyeliğin yanı sıra, Travma Dergisi sayılarına ulaşmak, haber ve duyuruları takip etmek mümkün. Travma ve Resüsitasyon Kursu kayıtları da site üzerinden alınıyor.
 • Uyku Laboratuvarı Teknisyenleri Derneği (ULTED) - Dernek bilgilerinin yanında uyku bozuklukları ve hastalıkları ile ilgili geniş bilgiler yer alıyor. Uyku merkezlerine ait iletişim bilgileri de mevcut.
 • Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği - Sokak çocukları, bağımlılık, psikolojik travma ve şiddet mağduru kadın konularında çalışma sürdüren Dernek sitesinde program, çalışma ve kaynak dokümanlarına geniş yer veriliyor.
 • Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği - Amaç, tüzük, yönetim kurulu ve faaliyetler bölümlerinden oluşuyor. İnternet üzerinden üyelik başvurusu mümkün.
 • Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocuklar (ZİBEÇ) - Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı, zihinsel ve bedensel engelli çocuklara yardım kolu web sitesi. Bilgi bankası, faaliyetler ve yönetim hakkında bilgilere yer veriliyor.

Bu bilgi 19453 defa okunmuştur.

ayrıca: Bu kategorideki diğer bilgiler için tıklayınız...AIDSnedir.com Aids Hakkında Bilgiler ve Bilgilendirme Portalı